فاطمه احمدوند
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

طبق سرشماری سال‌های ۹۰ و ۹۵، طی ۵ سال تعداد واحدهای مسکونی خالی رشدی ۵/ ۵۵ درصدی داشته است، تعداد این واحدها در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۶۳هزار و در سال ۹۵ به ۲میلیون و ۵۸۷هزار واحد افزایش یافته است (معادل ارزش رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار). درحالی که کل موجودی مسکن در کشور در این فاصله زمانی ۱۸درصد رشد داشته است(از ۲۱میلیون و ۶۰۰هزار واحد به ۲۴میلیون و ۴۰۰هزار واحد) همچنین تعدادکل واحدهای مسکونی با احتساب خانه‌های خالی، برای اولین‌‌بار بر اساس نتایج سرشماری ۹۵ معادل یک میلیون و » ادامه مطلب