دنیای اقتصاد: در حالی که این روزها بخش عمده بازار مسکن به خانه‌اولی‌هایی اختصاص دارد که به کمک تسهیلات خرید بانک عامل بخش مسکن قدرت ورود به بازار را پیدا کرده‌اند، گروه دیگری از متقاضیان خرید ملک نیز وجود دارند که قصدشان “تبدیل به احسن کردن آپارتمان مسکونی» است که در تملک دارند.

» ادامه مطلب