شورای شهر تهران روز گذشته با تصویب یک لایحه دو فوریتی، زمینه استفاده از خدمات آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در حوزه ارتقای دانش سنجش کیفیت هوا را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای شهر تهران در سیصد و چهل و چهارمین جلسه خود در دوره چهارم، بررسی یک لایحه دو فوریتی مبنی بر “صدور مجوز مبادله‌نامه با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در زمینه اخذ کمک‌های فنی و مالی بلاعوض برای کنترل کیفیت هوای تهران» را مورد بررسی قرار دادند.

» ادامه مطلب