دنیای اقتصاد: بیش از نیمی از متقاضیان خرید ملک در بازار خرید و فروش پایتخت تمایل به خرید واحدهای مسکونی نوساز تا حداکثر ۵ سال ساخت دارند.

» ادامه مطلب