برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش “ساختمان» در یک سال ۹۵، نشان می‌دهد پایان امسال، طولانی‌ترین رکود ساختمانی (۵ سال پیاپی)، در کارنامه دست کم یک دهه اخیر این بخش، به ثبت می‌رسد. خروج بخش پیشران – ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی دولت – از سکون، ۶ اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد؛ اما تداوم رشد منفی آن، به خسارت در بخش‌های دنباله‌رو می‌انجامد. با لحاظ قدرت ۳۲/ ۱ برابری هر واحد رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در تولید کل اقتصاد، دو راهکار برای رونق سال ۹۶ وجود دارد.

» ادامه مطلب