مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه موضوع جمعیت‌پذیری به‌عنوان خط قرمز و نکته کلیدی برای تصمیمات کمیسیون ماده پنج در تصویب طرح تفصیلی بود، عنوان کرد: شهر تهران با توجه به محدودیت‌های جدی منابع آب و سایر مباحث زیست‌محیطی ناشی از موقعیت جغرافیایی شهر، امکان پذیرش جمعیت بیش از ۵/ ۱۰میلیون نفر را عملا دارا نبوده و این موضوع باید از طریق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در ارتباط با نحوه ساخت و ساز و بارگذاری مناطق مسکونی شهراعمال و عملیاتی می‌شد، درحالی که درفرآیند تصویب طرح تفصیلی، با افزایش » ادامه مطلب