رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر ضرورت اعمال مدیریت حرفه‌ای در زمان بهره‌برداری در ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ها تاکید کرد.

» ادامه مطلب