احمد حکیمی‌پور
عضو شورای‌اسلامی شهر تهران

اگر شهر را به‌صورت یک موجود زنده تصور کنیم، این موجود زنده و بسیار پیچیده برای بقای خود به منابع گوناگونی احتیاج دارد، که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین این منابع، منبع اقتصادی است. اهمیت این منبع به اندازه‌ای است که در طرح جامع،طرح تفصیلی، برنامه‌های پنج ساله اول و دوم شهرداری و قانون شورای اسلامی اهدافی جهت دستیابی به منابع اقتصادی مطرح شده است و به دلیل اهمیت این منبع حیاتی، در طرح جامع کلانشهر تهران “توسعه اقتصادی ورونق فعالیت شهر» به‌عنوان راهبرد کلیدی برای افق آینده تهران مورد تصویب » ادامه مطلب