محمود اولاد
کارشناس اقتصاد

١- بررسی بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد، شهرداری تهران سالانه به ازای هر شهروند ساکن در شهر، نزدیک به ٢میلیون تومان هزینه دارد، این یعنی اگر قرار باشد شهر صرفا با شارژ شهری اداره شود، یک خانوار ۴ نفره باید سالانه ٨ میلیون تومان شارژ شهری پرداخت کنند که البته امری نشدنی است.

» ادامه مطلب