دنیای اقتصاد: ابعاد یک “چاله مالی» در فرآیند اداره پایتخت طی سال ۹۶، ایجاب می‌کند شهردار بعدی برای نجات شهر از تبعات سه‌گانه آن، از دو “مسیر عبور»، به‌صورت زنجیره‌ای بهره ببرد. هم‌اکنون “بدهی انباشت» به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و نگهداشت شهر، اجرای حجم قابل توجهی از طرح‌های حیاتی و ضروری در حوزه “حمل‌ونقل عمومی»، “توسعه مراکز تفرجگاهی» و از آن مهم‌تر، “راه‌اندازی سامانه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه» را با “تاخیرهای مکرر یا توقف در فاز مطالعاتی» روبه‌رو کرده است. دردسر بزرگ شهردار شانزدهم تهران، “کمبود منابع نقدی» در شهرداری است.

» ادامه مطلب