محسن زارع جدی
کارشناس حوزه مدیریت شهری

شهرها، در کنار تمام مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، هر از چندگاهی با پدیده‌های نوظهوری مواجه می‌شوند که پیش‌تر وجود نداشته یا کمرنگ بوده‌اند که پیدایش این موضوع، حاصل تغییرات ایجاد شده در شهرها، در گذر زمان است. شهر به مثال یک موجود زنده، هر روز و هر لحظه در حال تغییر و رشد و نمو است و اگر به‌خوبی به آن رسیدگی و توجه نشود، بیماری گریبان آن را خواهد گرفت.

» ادامه مطلب