دنیای اقتصاد: بخشنامه “تغییر ساعت شروع کار در ۲ هفته اول مهر»، اگر چه به ۴ شکل کاملا متفاوت از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی به اجرا درآمد، اما برآیند آن در اولین صبح پاییزی، اثر مثبت – کاهنده – بر ترافیک تهران گذاشت و باعث “کاهش نسبی ازدحام در معابر» شد. روز گذشته، “انتقال ساعت شروع کار به ۹ صبح»، افت حداقل ۱۰ درصدی “زمان سفرهای صبحگاهی در پایتخت» را رقم زد. درس ترافیکی اول مهر نشان داد: ساعات کار در ایران، اشکالات اساسی همچون “شروع از ابتدای صبح و همزمانی با ساعات تحصیل» دارد.

» ادامه مطلب