عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، از عدم تمدید پروانه کار تاکسی‌های پیکان که تعداد آنها به حدود ۸۵۰ دستگاه کاهش یافته است، از تیر ماه امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه روند نوسازی تاکسی‌های شهر تهران طبق برنامه‌ در حال انجام است، گفت: در سال ۹۵ حدود ۱۰ هزار تاکسی با سن بیش از ۱۰ سال در تهران نوسازی شد. قناعتی با بیان اینکه اکنون تاکسی‌های تولید ۸۶ باید در فرآیند نوسازی قرار بگیرند، تصریح کرد: تا زمانی که زمینه نوسازی این تاکسی‌ها فراهم نشده، پروانه کار آنها تمدید خواهد شد و فقط » ادامه مطلب