دنیای اقتصاد: دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در نامه‌ای به شهردار تهران خواستار ارائه گزارش وضعیت کاخ ثابت پاسال به شورای‌عالی شهرسازی شد.

» ادامه مطلب