دنیای اقتصاد: شورای نگهبان موافقت خود را با اتمام کار شورای شهر چهارم در مردادماه سال جاری اعلام کرد. به این ترتیب رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه علنی روز گذشته اعلام کرد که این جلسه آخرین جلسه رسمی شورای شهر چهارم است. به گفته مهدی چمران، شورای نگهبان موافقت خود را مبنی بر پایان کار شوراها در دوره چهارم در تاریخ ۱۲ یا ۱۳ مرداد اعلام کرده که به معنای پایان یافتن دوران شورای چهارم در مرداد ماه است.

» ادامه مطلب