دنیای اقتصاد: کلید واژه‌هایی که رئیس‌جمهوری در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم، درباره برنامه دولت برای بخش مسکن به‌کار برد، از “دو نگاه متفاوت به یک طرح» در حوزه عرضه واحد مسکونی حکایت دارد.

» ادامه مطلب