نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ساخت پلاسکو جدید را نیازمند رعایت دو شرط از سوی مالک عنوان کرد. محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به قرارگیری ساختمان فروریخته پلاسکو در پهنه S123 و امکان ساخت حداکثر شش طبقه در این عرصه براساس ضوابط طرح تفصیلی جدید، اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق مکتسبه ساختمان پلاسکو، صدور مجوز ساخت‌وساز بلندمرتبه در این عرصه نیازمند رعایت دو شرط است.

» ادامه مطلب