دنیای اقتصاد: کارنامه بازار مسکن ۹۵، با دو پیام متفاوت، فرآیند معاملات ملک در شروع سال ۹۶ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطابق بررسی‌ها، متوسط قیمت اسمی مسکن در اسفند امسال با احتساب دو سناریوی “رشد ماهانه معادل ماه‌های قبلی» و “رشد مشابه اسفند ۹۴»، در سطحی قرار خواهد گرفت که منجر به “رشد منفی ارزش واقعی» آپارتمان‌های شهر تهران در یک سال ۹۵ خواهد شد. با این اتفاق، زیان سفته‌بازی ملکی،‌ برای سومین سال پیاپی ثبت می‌شود. نیروی دافعه بازار ملک برای “سفته‌باز»ها، در آستانه سال جدید، شرایط مناسبی برای “خرید مصرفی» ایجاد کرده است.

» ادامه مطلب