دنیای اقتصاد: روز گذشته طی جلسه‌ای محمدعلی نجفی گزینه نهایی شهرداری تهران با محمدباقر قالیباف شهرداری تهران دیدار کرد. در این دیدار که به گفته محمدعلی نجفی در فضایی صمیمانه برگزار شد، مقرر شد طی هفته آتی جلساتی با معاونان و مدیران ارشد شهرداری تهران نیز برای انتقال تجربیات مدیریت شهری به تیم جدید برگزار شود. محمدباقر قالیباف نیز با برشمردن نکاتی درخصوص اداره شهر تهران، برای انتقال تجربیات خود و همکارانش به مدیریت شهری جدید اعلام آمادگی کرد. در عین حال منتخبان شورای شهر پنجم روز گذشته پس از برگزاری جلسه با گزینه نهایی شهرداری تهران و بررسی نخستین » ادامه مطلب