دنیای اقتصاد: تهران در رتبه‌بندی ۲۱۲ شهر جهان با “شاخص ترافیک»، جزو شهرهای دارای “بدترین نمره» قرار گرفت و از آخر، هشتم شد. یک بررسی بین‌المللی درباره “کارآمدی شبکه حمل‌ونقل‌ شهری» نشان می‌دهد متوسط زمان یک سفر به محل کار یا تحصیل در تهران، از ۵۵ دقیقه گذشته اما در شهرهای “کم‌ترافیک» با بهترین نمره، حدود ۲۰ دقیقه است. “وقت‌کشی» در معابر پایتخت، به مسیر اشتباه مدیریت ترافیک تهران در مقایسه با الگوی جهانی برمی‌گردد. پادزهر ترافیک شامل ۵ طرح اقدام همچون “حذف یارانه پنهان به خودروهای شخصی با دریافت عوارض سوخت» است.

» ادامه مطلب