دنیای اقتصاد: قربانی دوم “ترافیک تهران» با ردیابی عامل آسیب به “کسب‌وکارهای تجاری-خدماتی در محدوده مرکزی شهر» شناسایی شد. نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره عارضه‌های پنهان ازدحام خودرو نشان می‌دهد ردپای ترافیک، علاوه‌بر عارضه‌های زیست‌محیطی، در “رکود اقتصادی» نیز دیده می‌شود. در تهران، ۱۰ تا ۱۲ درصد از شهروندانی که “قصد خرید» از مراکز تجاری مناطق مرکزی و پرترافیک شهر را دارند، قبل یا حین سفر درون‌شهری، پشیمان می‌شوند و از خرید انصراف می‌دهند. متوسط سرعت تردد “خودرو» در خیابان‌ها به سطح سرعت “دوچرخه» تنزل یافته است.

» ادامه مطلب