دنیای اقتصاد: سامانه هشدار سریع زلزله در غیاب تجهیزات اعلام عمومی به شهروندان رونمایی شد. به گزارش “دنیای اقتصاد» یکی از راهکارهای تجهیز شهرها و مناطق زلزله‌خیز برای ایمنی در برابر حوادث ثانویه زمین‌لرزه، تجهیز آنها به سامانه هشدار سریع زلزله است. این سامانه اگر به‌صورت کامل و دقیق مطابق آنچه در ژاپن اتفاق افتاده(عملکرد موثر، مناسب و درست) راه‌اندازی شود؛ حوادث ثانویه و آسیب‌ها و تلفات انسانی را از طریق دو دسته اقدامات خودکار و انسانی کاهش‌ می‌دهد. در واقع این سامانه در کشور ژاپن به سازمان‌های مدیریتی و دستگاه‌های مرتبط با شریان‌های حیاتی وصل است و این اتصال » ادامه مطلب