عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با بیان اینکه سفید بالک‌ها پشه یا مگس نیستند و زندگی آنها روی برگ است، رابطه میان وجود این حشرات با شکل‌گیری دریاچه چیتگر در تهران را رد کرد. به گزارش “ایسنا»، شهاب منظری در نشست علمی تخصصی “مدیریت سفیدبالک‌ها در فضای سبز و راهکارهای مقابله با آن» اظهار کرد: این تصور غلط ناشی از این است که به اشتباه به آنها پشه و مگس می‌گویند، درحالی‌که اینها نوعی از حشرات هستند که به پشه مربوط نمی‌شوند و محل زندگی آنها روی برگ‌ها است نه آب و دریاچه. وی ادامه داد: سفیدبالک‌ها » ادامه مطلب