دنیای اقتصاد: ‌پارلمان محلی پایتخت به موجب تصویب یک لایحه، ماموریتی را به شهرداری تهران ابلاغ کرد که براساس آن شهرداری مکلف می‌شود حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه تمامی اطلاعات ناقص و پراکنده درباره شریان‌های حیاتی نهفته در زیر سطح پایتخت و همچنین مختصات مکانی مجموعه شهر تهران (اطلاعات مربوط به جغرافیای خطر و خدمات در روی سطح و زیر سطح شهر) را شناسایی و نسبت به جمع‌آوری منظم و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مکانی شهر تهران اقدام کند.

» ادامه مطلب