رئیس شورای شهر تهران، از ارسال نامه هیات‌رئیسه به رئیس‌جمهوری جهت پرداخت بدهی‌های دولت به مدیریت شهری خبر داد و گفت: طی چند ماه اخیر رقم بدهی دولت به شهرداری از ۱۴ هزار میلیارد به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس برآوردی که در چند ماه گذشته صورت گرفت، دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است. البته این رقم برای چند ماه پیش است و بالطبع میزان بدهی‌های دولت در این مدت افزایش یافته و به رقم حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. او افزود: » ادامه مطلب