دنیای اقتصاد: شورای پنجم ۱۲ شهریور ماه کار خود را آغاز می‌کند. فرهاد تجری، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد: منتخبان این انتخابات مطابق قانون از ۱۲ شهریور کار خود را آغاز می‌کنند. به گفته وی، براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی زمان آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۴مرداد تعیین شده اما این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. به گزارش “ایرنا» او ادامه داد: با توجه به اینکه این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و تا ۱۴ مرداد نیز زمانی باقی نمانده است » ادامه مطلب