عضو هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از طراحی نسل نوی شهرهای جدید با رویکرد نوین خبر داد. حبیب‌الله طاهرخانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در رویکرد نوین احداث شهرهای جدید، این شهرها چندکارکردی طراحی شده و خود به‌عنوان منشا و محرک توسعه در مناطق اطراف به‌شمار می‌روند. وی درخصوص رویکردهای اصلی در ساخت نسل نوی شهرهای جدید اظهار کرد: قطعا آغاز این پروژه عظیم در هر منطقه‌ای از کشور باید بر اساس توان بخش خصوصی و کارکردهای متنوع مبتنی بر اقتصاد، دانش، خلاقیت و نوآوری باشد. طاهرخانی در ادامه با تاکید براینکه در » ادامه مطلب