امیرحسین معصومی‌فر
کارشناس ارشد مدیریت شهری

در این نوشتار سعی شده تا با استناد به دلایل منطقی و عینی، “ساختار تهیه و تصویب بودجه‌ شهرداری تهران» مورد نقد واقع شود، به این امید که در سنوات آتی مورد نظر مسوولان امر قرار گیرد.

» ادامه مطلب