دنیای اقتصاد: فرآیند زمان‌بر اخذ جواز ساخت در تهران با دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی تسهیل می‌شود. شهرداری تهران از هفته آینده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر یک پروسه صدور پروانه ساختمانی را متحول می‌کند به این صورت که سازنده‌ها در یک مسیر جدید صدور جواز ساخت‌وساز در دو مرحله به ترتیب می‌توانند “پروانه شهرسازی» و “پروانه ساخت» دریافت کنند. طرح دومرحله‌ای شدن صدور جواز ساخت که از اردیبهشت ۹۴ مطرح بود اکنون در آخرین روزهای دوره فعلی مدیریت شهری، سیستم فنی سامانه شهرسازی در شهرداری تهران برای اجرای این طرح آماده‌سازی شده است.

» ادامه مطلب