رئیس بنیاد مسکن برنامه‌های این بنیاد را در حوزه ساخت و تامین مسکن کم درآمدها در سال ۹۶ تشریح کرد. به گزارش “دنیای‌اقتصاد»،علیرضا تابش با اشاره به اتمام عملیات ساخت ۳۵۰۰ واحد مسکونی برای کم درآمدها در سال ۹۵ از سوی بنیاد مسکن گفت: برای تکمیل این واحدها حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شد.

» ادامه مطلب