مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اعلام تشکیل کارگروه تخصصی مربوط به مقابله با ساخت و سازهای بدون مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور از راه‌اندازی سامانه تلفنی گزارش‌های مردمی اعلام تخلفات ساخت و ساز در آینده‌ای نزدیک در سواحل کشور خبر داد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم گفت: موضوع تجاوز به حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل‌شمالی کشور در گذشته بسیار رخ داده بود و از این منظر، استان‌های‌شمالی وضعیت مناسبی نداشتند که خوشبختانه طی چهارسال گذشته اقدامات مناسبی در این راستا انجام گرفت.معصوم راه‌اندازی » ادامه مطلب