دنیای اقتصاد: مجری ارشد “مسکن اجتماعی»، با اجرای فاز اول مصوبه اسفند سال گذشته هیات دولت، سهمیه ۳۱ استان کشور را از طرح “تامین مسکن ۱۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در سال۹۶» تعیین کرد. طرح “مسکن اجتماعی» به پنج شکل از جمله “واگذاری زمین و تسهیلات بانکی برای ساخت»، “ارائه وام خرید» و همچنین “پرداخت یارانه اجاره‌بها»، به اجرا درمی‌آید. در سال اول اجرای طرح -امسال-بیشترین سهمیه، به استان‌هایی که دو دهک اول در آنها، به لحاظ درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره‌بها، در بدترین وضعیت قرار دارند، اختصاص پیدا کرده است.

» ادامه مطلب