دنیای اقتصاد: شمارش معکوس پایان سال ۹۵ در حالی آغاز شده است که “نتایج اولیه» سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ که قرار بود “نیمه اول دی ماه امسال» منتشر شود، هنوز اعلام نشده است. پیگیری‌های “دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد اعلام نتایج سرشماری به احتمال زیاد به سال بعد کشیده می‌شود؛ این در حالی است که شواهد، حاکی از آماده بودن نتایج اولیه سرشماری است اما علت اصلی تاخیر در اعلام نتایج سرشماری هنوز مشخص نیست.

» ادامه مطلب