آلودگی هوای تهران، با تخصیص بودجه برای ساخت بزرگراه و تشویق به استفاده بیشتر از خودروی شخصی شارژ شد. به رغم اثبات عینی “تاثیر معکوس افزایش طول معابر بر ترافیک تهران» ۷ درصد از بودجه ۹۶ پایتخت قرار است با هدف روان‌سازی عبور و مرور وسایل نقلیه، به نفع “تردد بیشتر خودروهای شخصی» هزینه شود. در مقابل، برای احداث و توسعه پاک‌ترین وسیله حمل‌و‌نقل عمومی- مترو – سهم کمتر از ۳ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹/ ۱۷ هزار میلیاردی شهرداری، دیده شده است.

» ادامه مطلب