گروه بنگاه‌ها: مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن با توضیح مصوبه هیات مدیره بانک مسکن درباره نحوه پرداخت تسهیلات جدید مصوب شورای پول و اعتبار، شرایط پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله مسکن را تشریح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مسکن مسعود ایزدی با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات جدید مصوب شورای پول و اعتبار و شرایط پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله مسکن افزود: براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، سقف تسهیلات جعاله مسکن قابل پرداخت ازسوی بانک مسکن، از۱۰میلیون به ۲۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

» ادامه مطلب