دنیای اقتصاد: اعمال “سقف سنی» برای آپارتمان‌های مشمول وام، سرگردانی گروهی از خریداران مسکن را رقم زده است. جذاب‌ترین تسهیلات خرید، به آپارتمان‌های حداکثر ۱۵ سال ساخت تعلق می‌گیرد؛ درحالی‌که ۲۱ درصد معاملات به واحدهای خارج از دایره تسهیلات‌دهی اختصاص دارد. طرح “وام شناور متناسب با سن بنا» با هدف پوشش تسهیلاتی آپارتمان‌های “تا ۲۵ سال ساخت» می‌تواند مسیر رونق غیرتورمی معاملات را کوتاه ‌کند. مدل فعلی (سقف سنی) در مقایسه با استاندارد آمریکایی وام مسکن، شرط انحرافی محسوب می‌شود.

» ادامه مطلب