معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: برای ارتقای شرایط سکونت‌پذیری در یک منطقه، باید ظرفیت‌های نهادی، اقتصادی و اجتماعی لازم را در عرصه‌های مورد نیاز آن نواحی ایجاد کنیم که این امر نوعی اقدام نرم‌افزاری محسوب می‌شود. محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره رویکرد وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت میانی و تاریخی که عمدتا تحت عنوان بافت‌های ناکارآمد شناخته می‌شوند، گفت: اقدامات کالبدی بخشی از برنامه جامع ما در رسیدگی به این نواحی است که توسعه و تجدید خدمات روبنایی، زیرساخت‌ها و نهایتا » ادامه مطلب