قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و مجری اصلی مسکن‌مهر در دولت شرط بسته‌شدن پرونده مسکن‌مهر را تحویل همه واحدها و اسکان همه خریداران در آنها اعلام کرد.

» ادامه مطلب