رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از دخالت شورای عالی ترافیک در وظایف شهرداری برای اعلام ممنوعیت عملیات حفاری در تهران انتقاد کرد. به گزارش “دنیای اقتصاد» اقبال شاکری در سیصد و سی و ششمین جلسه شورا گفت: با توجه به ناامنی‌هایی که در ساختمان‌های شهر تهران وجود دارد در همین خصوص با سازمان آتش‌نشانی، وزارت کار، شهرداری و دادستانی هماهنگی‌هایی صورت گرفت و اولویت نخست ناامنی‌های ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و این ساختمان‌ها شناسایی شدند، بر همین اساس دادستانی تهران احکام ناامنی ساختمان‌ها را به صاحبان ملک ارائه می‌دهند. شاکری بیان کرد: ۵ هزار ساختمان ناایمن در سطح » ادامه مطلب