دنیای اقتصاد: شورای شهر تهران روز گذشته در جریان یک جلسه غیرعلنی دو فوریت تهیه شناسنامه مشجر برای ساختمان‌های در حال ساخت پایتخت را به تصویب رساند.

» ادامه مطلب