دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی با گوشزد به مدیران جدید شهرها به ویژه کلان‌شهرها، درخصوص افزایش جمعیت شهرها فراتر از اسناد فرادست، عنوان کرد: بدون شک وضعیت شهرسازی در ایران بسیار آشفته است و برای رسیدن به یک مرحله قابل قبول اقدامات بسیار دشواری باید در دستور کار قرار گیرد اما نکته مهم در این میان بیراهه نرفتن در حوزه شهرسازی است.

» ادامه مطلب