محمد میرزایی
کارشناس برنامه‌ریزی شهری

شورای پنجم با تهرانی روبه‌رو است که مجموعه بحران‌های زیست محیطی، اقتصادی و ترافیکی گریبانگیر آن است؛ مشکلاتی که طی یک شب به وجود نیامده که بتوان یک‌شبه آن را رفع و رجوع کرد. شورای پنجم در بدو تشکیل باید با مردم تهران معضلات را به‌طور شفاف مطرح کند و واقعیت‌های بدهکاری‌های شهر را بدون اغراق با مردم تهران در میان بگذارد.

» ادامه مطلب