علی اصغر بدری
مدیر موسسه مطالعات شهر و اقتصاد

بی‌انضباطی مالی در شهرداری تهران یکی از مهم‌ترین “چالش‌های شورای اسلامی پنجم شهر تهران» خواهد بود. متاسفانه در سه دوره اخیر مدیریت شهرداری و با گذشت بیش از ۱۲ سال از تصدی مدیریت فعلی شهرداری، انحراف از بودجه به یک روال مبدل شده و عدم جدیت شورای شهر در این مساله، راه را برای تکرار این خطا هموار ساخته است.

» ادامه مطلب