شورای شهر تهران روز گذشته درجریان بررسی یک فوریت طرح “الزام شهرداری تهران به اجرای بند ۱۰ مصوبه شورای‌عالی شهر‌سازی و معماری ایران، پیرامون حادثه پلاسکو» تکالیفی را برای ساخت‌وسازهای موجود و آینده با هدف افزایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله و آتش‌سوزی به تصویب رساند. براساس این مصوبه شهرداری موظف می‌شود لایحه اطلس زیرپهنه‌های زلزله در شهر تهران را ظرف مدت سه ماه به شورای شهر ارائه دهد. همچنین براساس ماده ۲ این طرح شهرداری موظف می‌شود ظرف مدت دو ماه نسبت به مستندسازی، تهیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای تمامی ساختمان‌های بلندمرتبه اقدام کند. علاوه بر » ادامه مطلب