دنیای اقتصاد: یک فوریت طرح الزام شورای شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان‌های شهر تهران برای پیگیری خروجی کارگروه‌های دولت، مجلس، شورای شهر وسایر نهادها پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو تصویب شد.

» ادامه مطلب