دنیای اقتصاد: طرح ویلاسازی در شهر جدید پرند در قالب یک پروژه ۱۵۰۰ واحدی با طول زمانی اجرای کامل ظرف مدت سه سال کلید خورد. این طرح که هم‌اکنون مطالعات اولیه را پشت سر گذاشته و در مرحله انتشار فراخوان برای جذب پیمانکار قرار دارد، پس از تکمیل، با روش”فروش مزایده‌ای» بر مبنای تعیین “قیمت پایه متناسب با وضعیت روز بازار مسکن»، به اشخاص متقاضی واگذار خواهد شد.

» ادامه مطلب