حامد خانجانی/ کارشناس ارشد مدیریت ساخت

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیرو نامه‌ای که بهمن‌ماه ۹۵ به مدیریت شهرداری تهران ارسال داشته و خواستار اعمال کامل ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده بود، در روزهای اخیر با ارسال نامه دیگری به شهرداری تهران، نسبت به اجرای مواردی همچون سازندگان ذی‌صلاح، نظارت ۴ رشته سازه، معماری، مکانیک و برق بر هر ساختمان، بیمه تضمین کیفیت ساخت و شناسنامه فنی و ملکی درخواست اعمال قانون کرده است. مسائل اساسی مرتبط با کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری و اشتغال مهندسان در این حوزه که بارها توسط مسوولان وزارت راه و شهرسازی، » ادامه مطلب