دنیای اقتصاد: رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است ظاهر “کمی» کارنامه شورای شهر چهارم نشان از تصویب ۴/ ۱ طرح یا لایحه در هر جلسه شورا طی چهار سال گذشته دارد؛ اما نکته مهم کیفیت مصوبات شورای شهر است که چه تاثیری بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان گذاشته است.

» ادامه مطلب