دنیای اقتصاد: گروهی که تا کنون پلی میان بازار پول و بازار سرمایه بود تا به تامین مالی پروژه‌های بخش مسکن کمک کند، برای تامین مالی پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز ابزارهایی به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد. به گزارش “دنیای اقتصاد»، گروه مالی زیرمجموعه بانک عامل بخش مسکن که پیش از این با انتشار اوراق رهن ثانویه و نیز راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در زمینه استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی برای اجرای پروژه‌های بخش مسکن طی چهار سال اخیر پیشتاز بود، اکنون به واسطه توسعه فعالیت شرکت تامین سرمایه ذیل این مجموعه، امکان کمک به تامین » ادامه مطلب