دنیای اقتصاد: ظرفیت مناطق ۲۲ گانه پایتخت برای ساخت مسکن در افق ۸ ساله، با استناد به تراز “طرح جامع تهران ۱۴۰۰» برآورد شد. بررسی‌ها درباره “موجودی فعلی مسکن» و مقایسه آن با “سقف آتی جمعیت‌پذیری» در مناطق مختلف نشان می‌دهد ۹ منطقه در مرکز و جنوب تهران، از گنجایش جمعیتی برای ساخت برخوردار است؛ اما در مناطق شمالی به‌خاطر “اضافه‌ساخت»، ظرفیت سکونتی از سقف مجاز عبور کرده است. سازنده‌ها در ۹ منطقه مستعد سرمایه‌گذاری می‌توانند سالانه ۵۰ هزار واحد جدید احداث کنند. در سایر مناطق، تخریب و نوسازی در حد تراکم موجود توصیه می‌شود.

» ادامه مطلب